Senere forvalter i C. C. Winthers papirfirma blev antaget som medhjælper i 1894, Hans løn var dengang 35 kr. om måneden. Arbejdstiden fra 7 morgen til aften kl 19. Paa kontoret arb. personalet til kl. 20.... Se: C.C. Winther
Datering
1894
Arkiv ID
000004014
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
P. Jensen og Israelsen Mejlgade, s. 95 f
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.