(Forlangt Indrykkelse) Epilog fremsagt paa det forenede dramatiske Selskabs Theater i Aarhuus 9. Juli 1809. Uvant at tale frygtsom jeg fremtræder, Endog iblandt saamange Ædle, Ah! Fra Eder strømmet mine bedste Glæder Til Eder strømme maa mit Hjertes Tak; Tak! - at dette Ord dog kunde sige Alt hvad jeg føler, men ei tolke kan Naar Sukke fra mit rørte Hjerte stige Og vidne min Erkiendtlighed er sand! Om end mig Skjebnen skiller vidt fra Eder, Om Fjelde taarne sig imellem her, Om vild Sydora sine Bølger spreder Og ej mit Suk kan kommer Eder nær: Da er et Minde i min Sjel tilbage, Et minde, om det Gode de mig gav I kjer Erindring alle Dage Skal følge mig indtil min Grav. O.G.F. Bagge
Datering
1809-07-12
Arkiv ID
000004458
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.