Jeg aflægger herved min ærbødige Taksigelse til det respective forenede dramatiske Selskab i Aarhuus for Laanet af dets Theater. Mine Medspillende og de Herre Musici ligeledes. Stedse skal mine Herrers Godhed vorde indpræget i mit Hjerte og min Erkjendtlighed skal først ophøre med mit liv. Ærbødigst O.G.F. Bagge
Datering
1809-07-12
Arkiv ID
000004461
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.