Født 22.11.1868 (Søn af Manufakturhandler i Nykøbing Falster Jørgen Chr. Fr. Brabrand og Marie Vilhelmine Sidenius). Gift 2.11.1896 med Kirstine Bodil Ormslev, født 11.12.1874.
Datering
1896
Arkiv ID
000010302
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Personalhistorisk Samling I s. 295
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.