Skat 425 Rdr. - højeste Skatteyder. dernæst: Biskop Brammer: 395 Rdr.3 Mk. 12 Sk., Raadmand Liisberg: 377 Rdr. 3 Mk.; Redaktør Elmqvist, Købmand N. & M. Lazarus og Købmand C. Langballe 250 Rdr.
Datering
1870-09-21
Arkiv ID
000011202
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.