Form. Rorandring af Næringsvei og Boepæl er min iboende og eiende Gaard, beliggende paa Vestergade tæt ved det Lille Torv, at faae underhaanden tilkiøbs; samme er for faae Aar siden af nye opbygt, 2etage høi med Kielder under, og er indrettet med mange smukke, betrukne, malede og gipsede Værelser, haver gode Pakkamre, Lofter, Staldrumme, Vognremiser, rummelige og tørre Kieldere, overflødig godt Vand i de to i Gaarden værende Brønde, som er forsynet med gode nye Pompetræer og Redskaber. Ved Gaarden er en god Hauge med mange rare Frugttræer. Fra Haugen er en Udgang til en i Havet forbiløbende Aae. Denne Gaard kan tiltræ- Fortsættes
Datering
1809-08-19
Arkiv ID
000011622
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.