At vor gode og elskede Moder, Enkemadame Davidsen i en Alder af 70 Aar, efter fire Ugers Upasselighed, ved Døden er afgaaet den 8. dennes om Aftenen Kl. 10½, bekiendtgjøres herved for Slægtninge og Venner paa egne og fraværende Søskendes Vegne. Bendix Davidsen Jacob Davidsen
Datering
1819-11-12
Arkiv ID
000017880
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.