At Gud i sin Viisdom sidste Løverdag bortkaldte til et bedre Hjem min inderlig elskede Fader, forhenv. Kjøbmand i Aarhuus, Klædefabrikant i Randers og senere Landmand B. Davidsen, 75 Aar gl., prøvet af Jordelivets Besværligheder og efter et Aars tiltagende Svaghed, dette er det Budskab vi herved bringer deeltagende Slægtninge og Venner. Paa Søskendes og egne Vegne Philipp Davidsen Høstemark, p.t. Randers, d. 20. Juli 1857
Datering
1857-07-21
Arkiv ID
000017888
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.