At jeg nu er flyttet fra det lille Torv ned paa Vestergade i Gaarden No. 68, som jeg har tilkiøbt mig af S. T. Hr. Justitsraad Gleerup og som er beligg. imellem Kbmd. Hr. Hans Bech og Mad. Behrs iboende Gaarde, og der fortsætter min Handel som sædvanlig med al Slags Alen, Specerie-Galanterivarer, ligesom og kan bekommes hos mig Taffeluhre af nyeste Facon, Mands Filte- og smukke Fruentimmer Straahatte, samt et Partie Liverpool, Kanaster og Portoriko-Tobak m.m. Det undlader jeg ikke at bekjendtg. de Herrer og Velyndere som vil beære mig med deres Handel, skal blive redelig behandlet og de billigste Priser. Aarhuus, d. 13. Aug. 1809 Isaac Davidsen.
Datering
1809-09-02
Arkiv ID
000017902
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.