Possementmagerarbejde. Alle Slags Couleurte Fryndser fra 8 til 10 a 12 Sk. Alen faaes hos Undertegnede. Tillige modtages Bestillinger paa alle mulige Slags Possementmagerarb. - - Citroner a 2 Sk. Stk., 100 2 Rbdr. -- Handsker. Et Partie Dame- og Herre Handsker er henlagt hos mig i Udsalg- - En meget durabel moderne Sopha og 12 Stole er hensat hos mig til Salg -- Isaac Davidsen paa Cannikegade No. 2
Datering
1833-03-30
Arkiv ID
000017932
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.