Efter nogle Maaneders tiltagende Brystsvaghed og 6 Dages Sygeleie behagede det den algode Gud den 15. ds. om Morgenen Kl. 2½ at bortkalde til et roligere Liv min kjære Broder Kbmd. Isaac Davidsen i en Alder af 58 Aar. Hvilket herved sørgeligst bekjendtg. for fravær. Slægt og Venner. Aarhuus, d. 16. Octbr. 1833 Jacob Davidsen
Datering
1833-10-18
Arkiv ID
000017936
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.