Efter Reqvisition af vedk. Udlægshaver bliver Stedet Nr. 244 og 245 paa Badstuegaden, tilh. J. Davidsen, best. af 6 Fag 1 Etages Bindingsværks Forhuus med Qvist samt 2 Fag grundmuret Baghuus med tilh. Grund og Gaardsplads, stillet til Bortsalg ved Auction.
Datering
1849-01-05
Arkiv ID
000017945
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.