Smørudsalg for Fattige. Hos Undert., som logerer paa Rosensgade hos Hr Skolel. Winding - kan fattige trængende Mennesker som ikke kunne giøre Udveie til Indkiøb om Torvedagene hver Dag... erholde Smør i smaae Qvantiteter, for samme Priser som det ugentlig kiøber for paa Torvet, uden mindste Fordeel. Fattige som forevise Kommissionens Attest om virkelig Trang kunne paa samme Tider faae ligesom deres Evne tillader det fra 1/4 til 1 Pund af Gangen; dog maae enhver selv medbringe noget at tage det i. - At afhielpe den Trængendes Trang med en af Livets daglige Fornødenheder er min Hensigt, og den vil vist ikke blive miskient af nogen af mine Medborgere. Til Fattigkommissionen har jeg i Dag indsendt 4 Skpr. Rug til for min Regning at bages Brød af til Uddeling bl. de høist Trængende uden Betaling. Levin Davidsen Se: J. Gerson
Datering
1814-04-23
Arkiv ID
000017959
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.