Da Joseph Gerson ved sit i Aarh. Stifts. No 54 (Se Joseph Gerson) indrykkede formentlig skammelige og utibørlige Avertissement, hvori han tillægger mig Mangler saavel paa Forstanden som Villien, har gjort sig skyldig i Overtrædelse af Trykkefriheds Anordningen, hvorfor jeg skylder mig selv at lade ham revse ved Lovene, saa vilde jeg herved underrette Publicum og ham om denne min Beslutning, og at jeg ikke fortsætter nogen Strid med ham i Avisen, men forbeholder mig min fulde Ret til Sagens Forfølgning paa sit Sted. Aarhuus, d. 11. Mai 1814 Levin Davidsen
Datering
1814-05-10
Arkiv ID
000017960
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.