Da Mange har spurgt mig hvad Dom Hans Kastensen fik, saa bekjendtg. den herved...: Indklagede H.K. bør bøde 3de 6 og 3de 9 lod Sølv. Saa bør han og erstatte Levin Davidsen i Bodskjær Løn 16 Rbd. Sølv, for Kur og Pleie 64 Rbd. 4 Sk. samt for Lyde, Svie og Smærte 50 Rbd. Sølv. Forøvrigt reserveres Davidsens Ret til yderligere Erstatning hos Kastensen for Kuur og Pleie i Fattiganstalten. Endnu har jeg ikke faaet nogen Erstatning, men faaer jeg nogen, da vil jeg med Glæde, hvor fatig jeg end er, skjænke den til endnu fattigere af mine christne Medmennesker, thi selv har jeg meget Godt at takke adskillige Christne for. Levin Davidsen
Datering
1827-08-18
Arkiv ID
000017967
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.