Det behagede det alvise Forsyn, Søndagen den 29. ds. at bortkalde til et bedre Liv min kjære dyrebare Kone, Helena Dessauer, f. Michelsen, i sit 31. Aar og efter 16 Maaneders lykkeligt Ægteskab. Aarhuus, d. 30. Octbr. 1848 Julius Dessauer
Datering
1848-10-31
Arkiv ID
000018139
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.