At jeg i dag har aabnet et Cigar-Udsalg i min Gaard paa det store Torv, tillader jeg mig herved at bekjendtg. med tilføiende, at Udsalget stedse vil være forsynet med de fleste Sorter yndede Cigarer saavelsom Røgtobakker. Aarhuus, d. 5. Novbr. 1853 Julius Dessauer
Datering
1853-11-06
Arkiv ID
000018144
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.