Paa Gr. af min Bortreise har jeg overdraget Hr. Procurator Hee at indkassere mine udestaaende Fordringer, og jeg anmoder derfor herved mine respective Debitorer at indbetale deres Skyld til ham. Aarhuus, d. 16. Marts 1855 Julius Dessauer
Datering
1855-03-19
Arkiv ID
000018151
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.