Landsoverrettens Dom i Sagen: Edel Lazarus i Aarhus og Cancelliet Philip Wilnau i Odense contra Kammerraad Erichsen til Frydenlund (angaaende Indstævnes Berettigelse til at indtræde som Arving efter Marcus Wilnau): "Citanterne (Wilnau og Lazarus) bør for Indstævntes, Kammerraad Erichsen's Tiltale i denne Sag frie at være. Processens Omkostninger for begge Retter ophæves". Ifølge By rettens Dom skulde Wilnau-Lazarus anerkjende Erichsen som ejendomsberettiget med 3/7 i de under Sagen omhandlede 3 Eiendomme
Datering
1870-10-31
Arkiv ID
000021032
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.