Det behagede Forsynet i Dag efter 8 Dages Sygeleie at bortkalde til et bedre Liv, min inderlig elskede Mand, Købmand Peter Kaarsberg Galthen, i hans Alders 60 Aar, hvilket herved bekjendtg. fravær. Slægt og Venner af hans dybtsørgende Enke og Døttre. Aarhuus, d. 6. Februar 1830 Maren Galthen fød Kjøbner
Datering
1830-02-11
Arkiv ID
000026443
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.