Da den halvtossede Levin Davidsens Avertissement i denne Avis No 53 er af den Beskaffenhed, at jeg ikke kan tie til samme, og man skulde troe, at han var ikke rigtig i Hovedet siden han smører saadan noget sammen. Jeg har ikke vilet sælge ham Ræverskin om Aften dette er Løgn for det var Kl. 2 som man ikke kalder Aften her tillands. Han skriver at han tilbyder Penge dette er Løgn for han har nok aldrig havt saa mange Penge. Men Tingen er at han er ikke rigtig i Hovedet. Han siger man maae handle rejelt, jeg gad nok vidst naar han var reiel; havde han været reiel saa havde han ikke nødig at besidde Arrester; men han har sielden handlet reiel det kiender man nok overalt. Hvad han skriver, at man skal tage sig i Agt for mig, er Løgn, og enhver veed hvem af os man skal meest tage sig vare for. Det er skrækkeligt at tænke paa, hvorledes han her i Aarhuus en Aften hældte sin egen Broder velædle Hr. Købmand Davidsen ud paa Gaden og snittede ham tvert over Næsen morderisk Slig en Gierning fortiente at belønnes, siden det var sin egen Broder; jeg veed nok videre Knallierier han har gjort da han var i Hamborg og løb derfra. Enhver bedes at tage dette til Eftertanke, enten eller den hesselige Mennesk er en Bedrager. - !?! - Aarhuus, d. 7. Maj 1814 Joseph Gerson Borger i Aarhuus (Levin Davidsen vil anlægge Sag. se: L. D. 10-5)
Datering
1814-05-07
Arkiv ID
000027047
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.