Form. anden Bestemmelse agter jeg i næstkommende Paaskeflyttetid at bortleie min iboende Gaard No. 40 paa Skolegaden, med Kiælder, stærke, store Loftsrumme, 2 Remiser, Stald til 2 Heste og 2 gode Hauger med Frugttræer og Lysthuus ud til Søekanten. Gaarden og Værelserne ere i god Stand og indrettet til 2de Familiers Beboelse med 2 Kiøkkener, 2 Spisekamre, et Bryggers eller Vadskehuus og godt Pompevand. Det Hele vil være særdeles beqvemt for en Handelsmand, og naar forlanges, kunne ogsaa hver Etage bortleies særskildt. Amalie Giese, fød Venator
Datering
1819-01-08
Arkiv ID
000027134
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.