Den underste Etage i min iboende Gaard No. 40 paa Skolegaden, best. af: 2 store tapetserede Stuer til Gaden med Kakkelovne og et lidet Kammer imellem, et ditto Værelse med Kammer uden Kakkelovn til Gaarden et ditto Kammer og Sandhuus et lyst stort Kjøkken med Spisekammer i, en stor Vognremise og god tør Kielder god Pompevand i Gaarden, og kan man dette faae til Leie med eller uden Frugt- og Urtehauge, til næste Michaeli Flyttetid af Eierinden. Amalie Giese fød Venator
Datering
1819-07-13
Arkiv ID
000027135
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.