For at fremme Stadens og Landets Gavn med vore egne Producter, har Høivelb. Hr. Kammerherre og Stiftsbefalingsmand, Baron de G. ... virket med Bidrag til og opnaaet den høiædle Hensigt ved at anlægge et Kgl. privl. Sæbe- og Lysestøberfabrique her i Aarhuus, der, i alle Henseender tør sættes i Ligning med udenl. Varer af samme sort. - I det Haab giver jeg mig herved den Ære, at anbefale efterflg. Sorter Sæbe til det ærede Publ. 1) Kbhvnsk. hvid blød Sæbe... i Fierdinger til 12 Rdler., Ottinger 6 Rdlr. 2) blødagtig, ordinair russisk Sæbe i Lpd. 4 Rdl. 3) graaeagtig Sæbe 1 Lpd. 2 Rdl. 3 Mk. - 4) Grøn Sæbe i Fierdinger og Ottinger - 5) Forsk. Sorter Lysoplag af samme Sorter Sæbe bekommes i mindre Qvantiteter hos Kbmd. Wennemoes paa Broberg. O. F. W. i Middelgaden No. 62
Datering
1810-04-14
Arkiv ID
000029712
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.