Ved en Forestilling 15.7. paa det dramatiske Selskabs Teater, givet af kgl. Skuespiller Knudsen til Fordel for Fangerne i England, omtalte ham til Slut "Nationalvelgjørenhedens virksomme Befordrer... Baron Güldencrone, hvis blide, af Byens Indvaanere i lige Grad agtede og elskede Hustrue som det dramatiske Selskabs høie Directrice, modtog paa det dram. Selskabs Vegne som Erindring af Hr. Knudsen et exemplar i Glas og Ramme af Kobberstykket "Phoenix" og i en kort Tiltale lykønskedes til Hendes Fødselsdag, der indtraf Dagen efter..."
Datering
1812-07-18
Arkiv ID
000029721
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.