Dom i Sagen: Sine Hals ctr. Jacob Davidsen: De af Kjøbmand Jacob Davidsen imod Anders Hals Enke, Sine Marie Nielsdatter her i Byen brugte, ovenfor anførte Udtalelser bør, som ubeføiede, være døde og magtesløse, saaledes at de ikke skulle komme Klagerinden til Skade paa Ære, Navn og Rygte i nogen Maade, og bør Davidsen i den Anledning til Aarhuus Kjøbstads Fattigkasse bøde Fem Rigsbankdaler samt erstatte Klagerinden denne Sags Omkostninger skadesløs
Datering
1847-04-17
Arkiv ID
000030781
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.