Fra mig Undertegnede er bortløben for 14 Dage siden en sort Plag, 3 Aar gammel, 3 hvide Fødder og er brændt paa den venstre Forhov med Aarhus Brænde A.H, den gik paa Fælleden. Hvo som kan give Oplysning om samme loves en god Douceur Meyer Philip Heckscher boende paa Guldsmedgade Sammesteds kan endnu faaes god Rapee-Snuustobak
Datering
1806-10-15
Arkiv ID
000033882
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.