Jeg underskrevne er flyttet fra Bødkermester Søren Thomassens Boe paa Guldsmedgade til Rosensgade No. 134 i Sadelmagermester Løvengreens Gaard, saa bekiendtgiør jeg alle Inden- og Udenbyes at der er hos mig som forhen, alle Slags Specerievahre at bekomme for billig Priis, jeg laver redelig Behandling dem som vil unde mig deres Næring. Aarhuus, den 27. October 1809 Meyer Philip Heckscher
Datering
1809-10-28
Arkiv ID
000033884
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.