At jeg er flyttet fra Rosensgade til mit tilkiøbte Sted paa Klostergaden skulde jeg ikke undlade at bekiendtgøre for mine Venner og Velyndere, som forhen haver undet mig deres Næring. Hos mig kan som forhen bekommes alle Slags Specerievare for billig Priis Meyer Philip Heckscher
Datering
1812-04-21
Arkiv ID
000033886
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.