Undertegnede haver i Commission at kiøbe gammelt Jern, enten støbt eller hamret, Kakkelovnsplader, Kugler, Kanoner etcetera og betaler den høieste Priis Meyer R. Heckscher bag Klosteret Sammesteds er anden Etage tilleie, som nu beboes af Hr. Købmand Nerges, til Michaeli-Flyttetid
Datering
1823-08-16
Arkiv ID
000033897
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.