I Kraft af det mig allern. meddeelte konge- lige Priv., har i Aarhuus Bye etableret en Hat- tefabrik, og om kort Tid seer mig istand til at levere alle Sorter fine og ordinaire, runde, flade og trekantede Mands-Filthatte, saavelsom Damehatte ......... Halsbind ... høieste Pris betalt hos mig ... boende paa det lille Torv i Købmand Davidsens forhen iboende Gaard. J. Hirsch Kongl. priv. Hattefabrikant i Aarhuus
Datering
1809-12-27
Arkiv ID
000035813
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.