For fraværende Slægt og Venner bekjendtgøres herved sørgeligst at min kjære uforglemmelige Søster Else Hillerup Jahnsen født Nissen, Enke efter Farver og eligeret Borger N. F. Jahnsen i Aarhuus i Aftes ved en blid og rolig Død er hensovet, efter nogle Ugers Sygdom, og i en Alder af 68 Aar. som en vindskibelig og duelig Huusmoder, som en kjærlig Søster og som en trofast Veninde, vil hendes Minde stedse være mig dyrebart. Aarhuus, d. 12. Februar 1835 Ane Cathrine Rugaard f. Nissen
Datering
1835-02-13
Arkiv ID
000041012
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.