At Gud idag ved en mild og rolig Død bort- kaldte til et bedre Liv min kjærlige og retskaf- ne Mand, Toldassistent Lauritz Bruun Kaas, i hans Alders 63de Aar, bekjendtg. sørgeligst for fraværende Slægt og Venner af hans dybtsørgende Enke og Børn Aarhuus, d. 19. Mai 1868 27. Mai takker Karen Kaas, f. Sørensen for Deltagelse
Datering
1868-05-20
Arkiv ID
000047424
Beskrivelse
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.