kaldet Diamant-Kjær født 4.6.1860 i Lindø, udlært som kelner, medhjælper hos faderen S. Kjær på hotel "Jylland", senere hos moderen og "Direktør for dennes artistvirksomhed i Mindegade 1892-1901, kaldet "Øjet" Billede s. 26 - fra 1901 i Helsingør 1912 var J. Chr. K. tjener på Rudersdal Kro
Datering
1912
Arkiv ID
000049109
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Bernh. Jensen:Glade Aarhus s. 25, 27, 51, 102
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.