Med Brillant-Brochen i Kravaten, med Fingrene funklende af Diamanter og med Violbuket i Brystlommen paa Spadserepelsen træder Hr. Direktør J. Kjær sirligt bukkende ind paa vort Redaktionskon- tor og udvikler ... at han nu staa i Begreb med at erobre hele Jylland sin "Nordens Varieté". Da vi røbe en kompromiterende Uvidenhed om dette Etablis- sement, præsenterer Hr. Kjær os en sand Syndflod af Avisudklip fra Veile, Fredericia og Horsens, hvor man har været lige ved at tage Livet af ham og hans Personale med Hædersbevisninger. 20-50 fremkaldelser er det normale Udtryk for Begejstringen. Men det kommer af "siger Hr. Kjær med Haanden paa Brystet" at det kun er den noble Kunst jeg Dyrker. Mine Damer optræde i lange Baby-Kostumer. Man har endog be- brejdet mig at Kjolerne er for lange, men jeg fore- trækker det dannede Publikums, de gentile Familiers Gunst fremfor de unge Labaners raa Hyldest. Og nu gaar jeg som sagt paa Tourne med "Nor- dens Varieté" i sikker Forventning om store Tri- umfer." Hr. Kjær bliver aldrig skuffet.
Datering
1898-12-28
Arkiv ID
000049113
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.