født i Todbjerg 1826, død i Århus 1888 Drev Hotel Jylland og varieté National" i Studsgade 64-66 Hans Enke, Dorthea Kjær, født 22.6.1838 i Skive, flyttede bistået af sin søn Jacob Chr. Kjær til bagermester Theils ejendom Mindegade 1-3 og åbnede her på 1. sal "Aarhus Varietesalon". Fra 1889 indehaver af konditoribevilling. Flyttede 1901 med sønnen til Helsingør og døde der få år senere.
Datering
1901
Arkiv ID
000049262
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Bernh. Jensen:Glade Aarhus, s. 24-25
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.