At det har behaget Gud ved en salig Død den 28. October sidstl. at bortkalde vores elskede Moder Bodil Marie Høst, fød Henningsen, i en Alder af 77 Aar, dette bekiendtgøres fraværende Slægt og Venner af hendes tilstædeværende Søn. Aarhuus, den 31. October 1804 Henning Kiersgaard
Datering
1804-10-31
Arkiv ID
000049339
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.