[Skipper Jens Nielsen Klog her af Byen, som den 23. forrige Maaned afgik fra Riga med førende Schalupe De Trende Søstre kaldet, ladet med Hør, Hamp og Blaar med videre for Regning Kiøbmændene H....]

Datering
1807-09-16
Arkiv ID
000050020
Beskrivelse
Abstrakt
Skipper Jens Nielsen Klog her af Byen, som den 23. forrige Maaned afgik fra Riga med førende Schalupe De Trende Søstre kaldet, ladet med Hør, Hamp og Blaar med videre for Regning Kiøbmændene H. Bech og Meulengracht, kom den 3. denne Maaned lykkelig til Ankers i Grønsund ved Falster, hvor en engelsk bemandet Barkasse fra en der i Nærheden liggende Brig indfandt sig samme Dags Aften .. og fratog ham ikke allene Skibet og Ladningen men berøvede ham saavel de faa Penge han havde med Skibet som og hans Lommeuhr og mere, samt behandlede ham med Trudsel og Folkene med Prygl, hvorefter de Engelske tilbød Skipper og folk, næsten ganske afklædte, at søge Landet med Jollen eller at følge dem til Admiralskibet; sluttelig valgte de Friheden. Sandheden bekræftes med Skipper og Folk som hertil er indtruffen med lovlig optagen Tingsvidne i Stubbekiøbing den 5. September.
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.