Da jeg nyelig er hiemkommen fra Hamborg og Lübech Messe, saa har vi den Ære at recommandere os med alleslags moderne Vahre, som vi har medbragt og lover enhver som ville beære os med deres handel saavel i store som ogsaa i smaae Partier, gode Vahre, reel Behandling og billigste Priser. M. Koppels Sønner
Datering
1804-07-14
Arkiv ID
000051323
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.