De ærede Damer og Andre, som have søgt mig med deres Arbeide, tjene behageligst, at jeg er flytter til Skolegaden ved Siden af Borger Sperling paa Salen, hvor jeg som forhen omsyer Dame Straahatte samt vasker og bleger samme; tillige modtages af mig al Slags Linnedsyening mod billig Betaling A. Krog
Datering
1825-11-08
Arkiv ID
000052247
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.