Nyt Etablissement, Undertegnede, der er arriveret hertil Byen og agter at etablere en Manufacturhandel i Hr. Købmand Laurentins'Gaard paa det lille Torv, som aabnes Tirsdag d. 11. dennes, anbefaler dig til det ærede Publikum med et velassorteret Lager, bestaaende af: Silketøier, alle mulige Slags hvide Varer... damaserede Linongs, et Udvalg af saavel mørke som lyse Sirtser, Thibet og andre Merinos i alle Couleurer, damaserede Moirens, stribede og ternede Bomuldstøier, Lærreder og forøvrigt alle til Manufacturhandelen henhørende Artikler. Lovende Enhver den reelleste Behandling - - Ærbødigst M. Lazarus
Datering
1833-06-08
Arkiv ID
000055890
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.