1846 død 18/10 42 Aar gammel efter 7 Ugers Sygeleie. Tvende uforsørgede Børn, en gammel Moder og 2 Brødre begræde Bina Lazarus født Wilnau 24.10: Mindedigt. 26.10: do I Forbindelse med ovenstaaende sørgelige Bekjendtgjørelse undlader jeg ikke til Vedkommendes behagelige Efterretning herved at tilkjendegive, at den af min afdøde Broder og mig, under Firma "N. & M. Lazarus" hidtil førte Handel fremdeles uforandret og under samme Firma fortsættes af mig.
Datering
1846
Arkiv ID
000055896
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.