At Abraham Baruch, forhenværende Restaurateur i Odense, der siden Juli forrige Aar som Bogholder har conditioneret hersteds, hos Hr. Gjestgiver Larsen, den 11. dennes ved Døden er afgaaet i hans Alders 38 Aar, bekjendtgjøres herved hans fraværende Slægt og Venner. Aarhuus, den 20. Marts 1840 N. Lazarus Forstander for den mosaiske Menighed
Datering
1840-03-24
Arkiv ID
000055897
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.