N. Lazarus og Hustru, Bine Wilnau, havde en Søn, Ludvig Nathan, født 9.11.1836. Student fra Aarhus 1855, men døde allerede 14.10.1855 af Tæring, uden at komme til Universitetet Se: Aarhus Katedralskoles Program for 1856 II, S.6.
Datering
1856
Arkiv ID
000055899
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Personalh. Saml. I s. 49o
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.