Manufacturhandel Undertegnede, der har etableret en Manufactur-Handel i Hr. Bager Sperlings Gaard paa det Lille Torv, i den af Hr. Købmand Døcker forhen beboede Lejlighed, anbefaler - - - N. Lazarus
Datering
1835-06-20
Arkiv ID
000055901
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende Følgeblad
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.