Directe fra Lyon er hos Undertegnede arriveret et Parti meget fine og smukke Tøjer til Kjoler i følgende Farver: Lavanté, Tolin, Pensee, Corinthe, Celeste og Bronze, ligesom Zephyr og Silkevarer, der Alt ifølge et heldigt Indkjøb, udsælges til særdeles billige Priser. Ligeledes sælges færdigsyede Makin-tosch af meget fiint Stof og fuldkommen store til den nedsatte Priis af 14 Rdlr. hos N. & M. Lazarus
Datering
1841-12-16
Arkiv ID
000055904
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.