Den af mig, N. Lazarus, førte Manufactur-Handel paa Hjørnet af det Store og Lille Torv i Hr. Bager Sperlings Gaard, har jeg fra Dato ophævet dersteds, og idet jeg aflægger min Tak til dem som godhedsfuldt have forundt mig deres Søgning, har jeg den Ære at bekjendtgjøre, at jeg tillige vedbliver at føre samme Handel, i Forening med den af min Broder, M. Lazarus, hidtil førte... Prisnedsættelse... Endvidere Bekjendtgjøres, at vi, i Forening med vor Manufacturhandel, anlægge en Colonial-Handel, i vor iboende Gaard, i den af Brødrene Laurentin forhen beboede Lejlighed paa Hjørnet af Lille Torv og Vestergade. Anbefalende os... N. Lazarus M. Lazarus Fremtidig Firma: "N. & M. Lazarus"
Datering
1837-10-21
Arkiv ID
000055910
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.