At vor kjære Moder og Svigermoder Birgitte Lazarus, født Hertz, efter længere Tids Sygdom blidt indslumrede Mandagen den 3. September i en Alder af 76 Aar, bekjendtgjøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner. Aarhuus, September 1855 Rosa Lazarus Magnus Lazarus født Meyer Begravelsen finder Sted Søndag Formiddag Kl. 11 1/2
Datering
1855-09-07
Arkiv ID
000055928
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.