Atter maatte vi i disse Dage friste den tunge Skjæbne ved Døden at see os berøvet Een af vore Kjære, idet vor inderlig elskede Pleiesøn, Student Ludvig Lazarus, efter længere Tids Svaghed er afgaaet ved Døden. Kun 19 Aar gammel samles nu han, til hvem vi havde knyttet saa mange Forhaabninger, med sine tidlig forudgangne Forældre, og er det med største Veemod, at vi bekjendtgjør dette sørgelige Dødsfald for hans Slægt og Venner paa egne og hans Søsters Vegne. Aarhuus, den 14. October 1855 Rosa Lazarus M. Lazarus født Meyer
Datering
1855-10-16
Arkiv ID
000055929
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.