Efter længere Tids Svagelighed hensov til det evige Liv, igaar Aftes Kl. 11 1/2, i en Alder af 35 Aar, vor inderlig elskede Søster, Svigerdatter og Svigerinde, B. Lazarus, født Wilnau, enke efter Kjøbmand N. Lazarus. Savnet af hendes kun lidet over et Aar forudgangne Ægtefælle, bar hun, skjønt from og gudhengiven med sorgopfyldt Hjerte, og selv Omgivelsen af hendes to elskelige Børn, der ere for unge til at fatte deres uerstattelige Tab af den kjærligste Moder, formaaede ikke at opretholde hende.... Fængslet til et langvarigt Sygeleie, gik hun med Taalmod Maalet imøde. Himlens Fred med hendes Støv! Aarhuus, den 2. December 1847 M. Wilnau Birgitte Lazarus N. Lazarus født Hartvigsen
Datering
1847-12-03
Arkiv ID
000055949
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.